การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ "พัทลุงเกมส์"
 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ "พัทลุงเกมส์" ระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ อบจ.สตูล ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา คือ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด หมากรุกและหมากฮอต ซึ่งผลการแข่งขันได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ดังนี้  
 
d        
เหรียญทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปีหญิง    
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพียรชอบธรรม    
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวดำ    
เด็กหญิงวรรณิสา    
   
เหรียญเงิน    
เปตอง รุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย    
เด็กชายสุรเชษฐ ตั้นซู่    
เด็กชายภูธเนศ มงคล    
เด็กชายวิทวัส จ่าวิสูตร    
เด็กชายอนัตตลักษณ์ สุกแดง    
     
เหรียญทองแดง    
1. วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น อายุ 12 ปี หญิง    
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพียรชอบธรรม    
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูแสง    
เด็กหญิงอุมากรณ์ ภาสโร    
     
2. วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 14 ปี ชาย    
เด็กชายณฐพงศธร รักพวก    
เด็กชายกัมปนาท ขวัญทอง    
เด็กชายภูวฤทธิ์ ศรีบุญลือ    
     
3. เปตอง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเดี่ยว    
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ รุ่งเรือง    
     
4. เปตอง รุ่นอายุ 14 ปี หญิงคู่    
เด็กหญิงปาริชาต หีมเกตุ    
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ รุ่งเรือง    
เด็กหญิงอลิษา อนันต์