การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
 
 
        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพบปะผู้ปกครองนักเรียนและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายอภิศักดิ์ อารีกุล ปลัอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ "ภูเก็ตเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ นางผิวพรรณ บัวงามและนางพิมพา หมานเหล็ก ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ และเรื่องผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันมากมาย