การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
"สมิหลาวิชาการ"
 
 

        วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เข้าเดินทางไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ "สมิหลาวิชาการ" ณ โรงแรมกรีนเวิลล์พาเลช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง กิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑