กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน แอโรบิกทุกวันอังคารและวันศุกร์
 
 
ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖