ตราโรงเรียน
 
   
     
 
สีประจำโรงเรียน
     
   
น้ำเงิน-ขาว
     
อักษรย่อโรงเรียน
 
น.ผ. ๖