ประชาสัมพันธ์
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ
"ภูเก็ตเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐