การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
  การจัดโครงการ "เสริมสร้างความเข้าใจ สานสายใยในครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"
     
  มุทิตาจิต ครูอรุณรัศมี จิตประพันธ์
 
     
  การจัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2559
     
 
     
  อาหารเช้า สำคัญไฉน
     
  กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL
 
     
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
     
 

โครงการ "เสริมความคิด สานพลัง ยับยั้งยาเสพติด พิชิตใจเยาวชน"

     
  โครงการพี่สร้างสื่อให้น้อง
     
 
1 พฤศจิกายน 2559
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
 
19 - 28 ตุลาคม 2559
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เลื่อนไม่มีกำหนด)
 
14 ตุลาคม 2559
ประชุมคณะครู
 
11 ตุลาคม 2559
ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
 
7, 10 ตุลาคม 2559
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ติดตามงานค้าง ส่งงาน
 
6 - 7, 10 ตุลาคม 2559
นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษา ติดตาม ส่งงาน แก้ 0 ร
 
4 - 6 ตุลาคม 2559
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
 
3 - 5 ตุลาคม 2559
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 
29 กันยายน 2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖