การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
     
 
     
  กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคใต้ "พัทลุงเกมส์"
     
 
     
  อาหารเช้า สำคัญไฉน
     
  กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL
 
     
   
     
 
 
 
 
 
ทุกวันพุธ
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
 
ทุกวันพฤหัสบดี
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
 
1 - 10 ธันวาคม 2560
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ "ภูเก็ตเกมส์"
 
4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
 
13 - 16 ธันวาคม 2560
การแข่งขัน "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 และ 14 ณ จ.อุตรดิตถ์