นักกีฬาเข้าร่วมโครงการสปอร์ตฮีโร่
     
 
     
  อาหารเช้า สำคัญไฉน
     
  กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL
 
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ - ศุกร์
การเรียนการสอนระดับอนุบาล
 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
การเรียนการสอน ป.๑-ม.๒ ห้อง ๑ และ ม.๓
 
ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
การเรียนการสอน ป.๑-ม.๒ ห้อง ๒