ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
หมู่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตู 91130
โทรศัพท์ : 096-6390625
E-mail : nikompattanapang6@hotmail.com