โครงการสปอร์ตฮีโร่ ประจำปี ๒๕๖๑
 
            โครงการสปอร์ตฮีโร่ ถือเป็นโครงการในการวางรากฐานการสร้างนักกีฬาเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือจากสมาคมกีฬาทั้ง ๗๗ จังหวัด ในการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งของแต่ละจังหวัดเข้าสู่โครงการ รวมไปถึงมีการคัดเลือกผู้ฝึกสอนทั่วทั้งประเทศ เพื่อมาฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬา โดยโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ ในชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๒ คน คือ เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพียรชอบธรรม และ เด็กหญิงณัฐณิชา บัวดำ